• منبع آمار: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
  • تاریخ ایجاد: 2016
بزرگترین طرف تجاری آلمان در سال 2015
میلیارد یورو واردات میلیارد یورو صادرات
92 چین 114 ایالات متحده آمریکا
88 هلند 103 فرانسه
67 فرانسه 89 انگلستان و ایرلند شمالی
59 ایالات متحده آمریکا 79 هلند
49 ایتالیا 71 چین
45 لهستان 58 اتریش
43 سویس 58 ایتالیا
39 جمهوری چک 52 لهستان
38 انگلستان و ایرلند شمالی 49 سویس
37 اتریش 41 بلژیک
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016 قرائت شده در 12 مه 2016