• نویسنده/گوینده: مدیر سایت
مؤسسات آماری در مناطق استرالیا و اقیانوسیه
Australian Bureau of Statistics (ABS) استرالیا
Cook Islands Statistics Office (CISO) جزیره کوک
Fiji Bureau of Statistics فیدشی
Economic Policy, Planning and Statistics Office Republic of the Marshall Islands جزیره مارشال
Division of Statistics دولت‌های فدراتیو میکرونزین
Nauru Bureau of Statistics ناورو
Statistics New Zealand زلاند جدید
Palau Bureau of Budget & Planning پالاو
National Statistical Office Papua New Guinea پاپوا-گینه جدید
Solomon Islands National Statistics Office (SINSO) سالامونن
Samoa Bureau of Statistics (SBS) سامائو
Tonga Statistics Department (TSD) تونگا
Central Statistics Division تووالو
Vanuatu National Statistics Office (VNSO) وانواتو