• منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395
مشخصات زیرساخت فناوری اطلاعات کشور در پایان اسفند 1390 - 1396
ظرفیت شبکه IP داخل کشور (گیگابایت بر ثانیه) پهنای باند اینترنت بین‌المللی (گیگابایت بر ثانیه) ظرفیت کابل فیبر تاریک بین شهری (کیلومتر) سال
475 64,3 46988 1390
553 71,8 50845 1391
850 122,6 54122 1392
1500 187,1 56466 1393
4000 547,0 57044 1394
6800 742,0 62602 1395
6968 1500/00 67479 1396
مأخذ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی - جدول 11-13- سالنامه آماری کشور 1393+1395

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.