• اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

گزیده اطلاعات ارتباطات در سال 1396

گزیده اطلاعات در سال 1396 ،تعداد کل تلفن‌هاي ثابت منصوبه 37376570 میباشد که از این تعداد 30944169 تلفن مشغول بکار میباشند. تعداد تلفن‌هاي منصوبه و مشغول بکار نسبت به سال گذشته به ترتیب 5 درصد و 1,4 درصد افزایش داشته است. در سال 1396 تعداد کل خطوط واگذار شده که شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل است، 169526494 خط میباشد که از این تعداد 20019987 خط دائمی و 149506507 خط اعتباري میباشد. تعداد کل خطوط مشغول به کار در همین سال 88332416 میباشد که از این تعداد 16508746 خط دائمی و 71823670 خط اعتباري میباشد. در پایان سال 1396 تعداد کل مشترکان تلفن‌هاي همراه مشغول بکار 88332416 خط میباشد که نسبت به سال قبل کمتر از 6,6 درصد افزایش داشته است. از این تعداد به ترتیب استانهاي تهران با 17278477، اصفهان 6306000، خراسان رضوي با 6135680، فارس5639769 و خوزستان با 5226180 بیشترین مشترکان تلفن‌هاي همراه را نسبت به سایر استا‌ن‌ها داشته‌اند. در سال 1396 پوشش جمعیتی 6 ساله و بیشتر داراي تلفن همراه 80,7 درصد میباشد. در سال 1396 تعداد خطوط پرسرعت اینترنت کل کشور 11722702 میباشد که از این تعداد 9102445 خط خانگی و 2620257 خط تجاري میباشد. در همین سال از بین استان‌هاي کشور، تهران با 3802178، خراسان رضوي 987434، اصفهان 965079، فارس 637436 و آذربایجان شرقی 540195 بیشترین سهم را در تعداد خطوط پرسرعت اینترنت داشته‌ا‌‌‌ند. در سال 1396، ظرفیت کابل فیبر نوري بین شهري 67479 کیلومتر میباشد که پهناي باند اینترنت بین‌الملل 1500و ظرفیت شبکه IP داخل کشور 6968 گیگابایت بر ثانیه میباشد. در سال 1396 مجموع مرسولات پستی صادره شهري و بین شهري درون استانی، معادل 169804 هزار مرسوله، تعداد مرسولات پستی صادره برون استانی حدود 152179 هزار مرسوله و تعداد مرسولات پستی صادره به مقصد خارج از کشور حدود 4531 هزار مرسوله میباشد.
مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.