طبیعت واژه‌ی عام جهان جاندار و بی جان است. واژه‌ی هماهنگی این دو عنصر لازم و ملزم است. تخریب طبیعت به معنای عملی آن، نابودی انسان و کلیه موجودات زنده است. انسان به طور طبیعی به عنوان بخشی از طبیعت، با طبیعت هماهنگی و همسانی کامل دارد. در آنجائی این هماهنگی تقض میشود، که اقدامی خلاف روند طبیعی انجام گیرد. امروزه در دوران سرمایه‌داری امپریالیستی، در کلیه جوامع بشری استثمار انسان از انسان با استثمار انسان از طبیعت همراه است. هر چه استثمار انسان از طبیعت شدید و همه جانبه‌تر باشد، تخریب طبیعت نیز همه جانبه و گسترده خواهد بود.  

 

2-11-- میزان انتشار گارهای آلاینده گلخانه‌ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش صنعت بر حسب نوع 1385-1396 (تن)
نیتروس اکساید (NO2) متان (CH4) دی اکسید کربن (CO2) ذرات معلق (SPM) منواکسید کربن (CO) تری اکسید گوگرد (SO3) دی اکسید گوگرد (SO2) اکسیدهای نیتروژن (NOX) شرح
1392 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1393
0 0 61522460 15157 16473 1995 138668 131299 1385
329 2137 84862090 18278 33740 5116 343374 166167 1388
329 2135 88554272 18143 32295 4467 300397 168212 1389
316 2009 91536175 16776 24553 2806 190465 162056 1390
279 2075 94598785 17228 14687 2996 202589 168065 1391
267 2023 93437617 16968 15669 2516 171867 162924 1392
1 3 69946 38 10290 --- 44 397 بنزین
0,4 2 49215 --- 15 --- 45 9 نفت سفید
60 298 7356976 3917 522 522 40993 13055 نفت گاز
70 348 8980898 2781 10 1994 130536 27812 نفت کوره
137 1370 76836155 10232 4832 --- 249 121651 گاز طبیعی
0,03 0,3 66252 --- --- --- --- --- گاز کک
0,18 1,76 78175 --- --- --- --- --- گاز کوره بلند
1393 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1394
279 2138 100392669 17793 21945 2530 172715 173129 1393
1 5 109915 60 16170 -- 69 624 بنزین
// 1 21092 -- 6 -- 19 4 نفت سفید
59 294 7255539 3863 515 515 40428 12875 نفت گاز
70 352 9076803 2811 10 2015 131930 28109 نفت کوره
// 1 51306 -- 22 -- // 34 گازمایع
148 1480 83045955 11059 5222 -- 269 131483 گاز طبیعی
// 2 107528 -- -- -- -- -- گاز کک
// 2 724531 -- -- -- -- -- گاز کوره بلند
1394 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1394
239 1931 94462067 16029 16663 1545 107646 157225 1394
1 3 74704 41 10990 -- 47 424 بنزین
// 1 24217 -- 7 -- 22 5 نفت سفید
54 271 6693974 3564 475 475 37398 11879 نفت گاز
37 187 4816915 1492 6 1070 70013 14917 نفت کوره
// 1 53854 -- 23 -- // 35 گازمایع
146 1463 82087473 10932 5162 -- 266 129965 گاز طبیعی
// 3 126626 -- -- -- -- -- گاز کک
// 2 584303 -- -- -- -- -- گاز کوره بلند
1395 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1396
247 2003 98693387 16712 23981 1438 101396 162488 1395
1 5 122643 67 18043 . 77 696 بنزین
// 1 26040 . 8 . 24 5 نفت سفید
60 300 7399804 3939 525 525 41231 13131 نفت گاز
32 159 4113385 1274 5 913 59786 12738 نفت کوره
//   1189 . 1 . . . گازمایع
153 1530 85847436 11432 5399 . 278 135918 گاز طبیعی
// 4 168537 ... ... ... ... ... گاز کک
// 4 1014453 ... ... ... ... ... گاز کوره بلند
مأخذ: .زارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395+1396
  در سطح بین المللی
 
 

Der globale Ausstoß von Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas dürfte 2021 wieder annähernd das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreichen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselmanns Modell zum Einfluss des Menschen auf das Klima

Wenn derzeitige Trends sich fortsetzen und auch Straßen- und Flugverkehr zum alten Niveau zurückkehren, könnte es im kommenden Jahr ungeachtet aller Klimaschutzversprechen sogar einen neuen Höchstwert geben, wie am Donnerstag aus der Analyse des Forschungsverbundes "Global Carbon Project" hervorgeht. 2020 gingen diese Emissionen wegen der pandemiebedingten Lockdowns global um gut fünf Prozent zurück.

China ist seit Jahren der mit Abstand größte Verursacher von fossilen CO2-Emissionen. Sein Anteil am Gesamtausstoß ist 2020 deutlich von 27 auf 31 Prozent gestiegen. Das liegt vor allem daran, dass die Volksrepublik die Pandemie mit strengen Maßnahmen schneller in den Griff bekam als die meisten anderen Staaten. Als einzige große Volkswirtschaft verzeichnete China deshalb 2020 ein positives Wirtschaftswachstum - entsprechend stieg auch der CO2-Ausstoß.

Während Chinas fossile CO2-Emissionen 2020 um 1,4 Prozent stiegen, gingen sie beim zweitgrößten Treibhausgasverursacher, den USA, um 10,6 Prozent zurück. Beim drittgrößten Verursacher, der EU, waren es minus 10,9 Prozent. Auch der viertgrößte Verursacher, Indien, erlebten einen Rückgang, um 7,3 Prozent.

Quelle: https://web.de/magazine/wissen/natur-umwelt/treibhausgasausstoss-2022-droht-trauriger-rekord-36315796

 

 

هشدار سازمان ملل متحد پیش از اجلاس گلاسکو؛ گازهای گلخانه‌ای به بالاترین حد خود رسیده است
سازمان ملل متحد روز دوشنبه بار دیگر در خصوص بالا رفتن غلظت گازهای گلخانه‌ای که از عوامل اصلی گرمایش زمین به شمار می‌رود، هشدار داد.
این هشدار سازمان ملل متحد شش روز پیش از برپایی اجلاس جهانی آب و هوایی موسوم به «کُپ۲۶» مطرح می‌شود که قرار است با حضور سران کشورهای مختلف جهان در شهر گلاسکو برپا شود.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد در حالی زنگ هشدار را در این خصوص به صدا درآورده که بنا به گزارش‌ نهاد‌های زیرمجموعه این سازمان غلظت گازهای گلخانه‌ای در سال گذشته رکوردی تازه از خود به ثبت رسانده است.
سازمان جهانی هواشناسی که تحت مدیریت و نظارت سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که غلظت سه گاز اصلی گلخانه‌ای که به گرمایش جو زمین دامن می‌زند در سال ۲۰۲۰ به بالاترین میزان خود رسید و رکوردی تازه از خود به جای گذاشت.
این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل در ادامه یادآور می‌شود که حتی کندی روند اقتصاد جهانی، حاصل از همه‌گیری بیماری کووید۱۹، نیز تاثیر محسوس و قابل توجهی بر افزایش سطح و غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر نداشته است.
به موجب این گزارش، میزان افزایش سالانه غلظت گاز دی‌اکسید کربن (CO2)، متان و اکسید نیتروژن نیز در سال گذشته از حد میانگین دوره نه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ فراتر رفته است.
پیه‌تری تالاس، مدیر کل سازمان جهانی هواشناسی نیز با هشدار در این زمینه می‌گوید: «با روند کنونی افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای، دمای هوا در پایان قرن بسیار بیشتر از اهداف تعیین شده در توافقنامه اقلیمی پاریس افزایش خواهد یافت و به ۱.۵ تا ۲ درجه سانتیگراد بیشتر از میزان ثبت شده در سال‌های پیش از انقلاب صنعتی خواهد رسید.
وی افزود: «بسیاری از کشورها در حال حاضر خنثی‌سازی کربن را در دستور کار خود قرار داده‌اند و ما امیدواریم که در اجلاس آب و هوایی گلاسکو شاهد افزایش قابل توجه تعهدات در این زمینه باشیم.»
مدیر کل سازمان جهانی هواشناسی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد تغییرات در سبک زندگی شهروندان جهان و اینکه کشورها باید فعالیت بخش‌های صنعت، انرژی و حمل و نقل را مورد بازنگری قرار دهند، خاطرنشان کرد: «تغییرات لازم در این حوزه‌ها از نظر فنی امکان پذیر و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است با اضافه اینکه باید یادآور شد که دیگر زمانی برای از دست دادن باقی نمانده است.»
بر اساس آخرین ارزیابی‌های سازمان ملل متحد، تعهدات داده شده از سوی دویست کشور جهان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کافی نیست و دمای زمین با روند فعلی با افزایش «فاجعه‌بار» ۲.۷ درجه سانتیگرادی روبرو خواهد شد که به دور از اهداف توافقنامه پاریس است.
سازمان ملل متحد امیدوار است که رهبران جهان در گلاسکو برای اقداماتی تازه جهت کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش گرمایش زمین به توافقی تاثیرگذار دست یابند زیرا داده‌ها نشان می‌دهد که سطح دی اکسید کربن در سال ۲۰۲۱ همچنان روند افزایشی را طی می‌کند.
بنا به ارزیابی‌های به عمل آمده از سوی کارشناسان، دی‌اکسید کربن که عمدتا از احتراق سوخت‌های فسیلی و تولید سیمان تولید و منتشر می‌شود، با فاصله بسیار از جمله علل اصلی گرمایش زمین به شمار می‌رود.
غلظت دی‌اکسید کربن موجود در جو سال گذشته میلادی ۴۱۳.۲ بخش در میلیون (پی‌ام‌‌ام) گزارش شده که ۱۴۹ درصد بیشتر از سطح آن پیش از انقلاب صنعتی است.
مدیر کل سازمان جهانی هواشناسی تاکید می‌کند که آمار ارائه شده تنها یک سری فرمول یا عدد‌ برای استفاده در نمودار‌ها نیست بلکه واقعیتی است که پیامد‌های بزرگی بر زندگی روزمره ساکنان فعلی و آینده کره زمین خواهد داشت.
کارشناسان آب و هوایی و محققان محیط زیست می‌گویند تا زمانی که انتشار گازهای گلخانه ای ادامه داشته باشد، دمای کره زمین افزایش می یابد.
بر اساس هشدار سازمان جهانی هواشناسی، از آنجایی که دی اکسید کربن برای قرن ها در جو زمین و حتی بیشتر از آن در اقیانوس‌ها باقی می ماند، گرمایش کنونی کره زمین برای چندین دهه ادامه خواهد داشت، حتی اگر انتشار خالصِ این گازها به سرعت به صفر برسد.
euronews
2021
  • نمایش تعداد مطالب 59601