پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: مدیر سایت
منبع آمار: Statista
تاریخ ایجاد: 2018
 اعتصابات و تظاهرات کارگری در کشورهای اروپائی 2018
# کشور تعداد اعتصابیون در هر 1000 نفر جمعیت هر کشور تعداد اعتصابیون هر کشور اعتصاب نسبت به جمعیت
1 فرانسه 132 67060000 8851920 13,2
2 بلژیک 84 11400000 957600 8,4
3 کانادا 80 36990000 2959200 8
4 اسپانیا 63 46450000 2926350 6,3
5 نروژ 55 5320000 292600 5,5
6 فنلاند 71 5510000 391210 7,1
7 دانمارک 124 5780000 716720 12,4
8 ایرلند 28 4900000 137200 2,8
9 انگلستان 23 66440000 1528120 2,3
10 آلمان 15 83130000 1246950 1,5
11 هلند 14 17320000 242480 1,4
12 پرتغال 14 10280000 143920 1,4
مأخذ: ذکر کشور و تعداد اعتصابات در 1000 نفر از سایت Statista بقیه محاسبات از نویسنده
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!