پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
تاریخ ایجاد: 1.8.2018
 متوسط ساعت کار واقعی در هفته در شغل اصلی به تفکیک جنس 2015 - 2016
کشور سال جمع مرد زن
قطر 2016 50 49 51
بنگالادش 2016 49 53 39
پاکستان 2016 47 51 35
ترکیه 2016 46 49 41
مالزی 2016 46 46 44
عربستان سعودی 2015 44 45 39
سنگاپور 2015 44 47 42
جمهوری کره 2015 44 46 40
هنگ کنگ 2016 43 44 43
تایلند 2016 43 43 43
ایران 2016 42,5 44,6 32,3
فیلیپین 2016 42 42 42
اندونزی 2015 40 42 37
ژاپن 2016 39 43 33
ارمنستان 2016 38 42 34
قزاقستان 2015 38 39 36
جمهوری آژربایجان 2016 37 38 35
قرقیزستان 2016 37 38 34
اسپانیا 2016 37 40 34
فرانسه 2016 36 39 33
آلمان 2016 36 40 31
انگلستان 2016 36 40 31
استرالیا 2016 33 37 29
مأخذ: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - قرائت شده در 10.8.2018
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!