پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: MLPD
منبع آمار: Die neuorganisation der internationalen Produktion
تاریخ ایجاد: 2003
 رشد جهانی اشتغال زنان (درصد اشتغال زن نسبت به کل اشتغال) 1960-2000
سال کشورهای اتحادیه اروپا(1) اروپا و آسیای مرکزی شرق آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ایالات متحده آمریکا آمریکای لاتین و کاریبیک خاور نزدیک و شمال آفریقا آفریقا جنوب صحرا کل جهان
1960 31,2 45,7 39,5 33,9 31,7 20,8 20,7 42,1 35,5
1980 36,4 46,7 42,5 33,8 41 27,8 23,8 42 39,1
2000 41,3 46,3 44,4 33,4 46 34,8 27,7 42 40,6
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 :منبع آمار
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!