پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://countrymeters.info/de/World
تاریخ ایجاد: 24.6.2021
20 کشور از پر جمعیت ترین کشورهای جهان - 24.6.2021
# کشور جمعیت درصد به کل جمعیت جهان
1 China, Volksrepublik 1.447.533.522 18,33%
2 Indien 1.398.883.126 17,71%
3 Vereinigte Staaten von Amerika 333.717.914 4,23%
4 Indonesien 277.238.543 3,51%
5 Pakistan 225.579.811 2,86%
6 Brasilien 214.663.252 2,72%
7 Nigeria 211.651.978 2,68%
8 Bangladesch 166.787.423 2,11%
9 Russische Föderation 145.991.879 1,85%
10 Mexiko 130.860.282 1,66%
11 Japan 126.446.694 1,60%
12 Äthiopien 117.805.218 1,49%
13 Philippinen 111.407.194 1,41%
14 Ägypten 104.655.783 1,33%
15 Vietnam 98.511.227 1,25%
16 Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) 92.345.857 1,17%
17 Türkei 85.984.246 1,09%
18 Iran, Islamische Republik 85.022.980 1,08%
19 Deutschland 83.729.064 1,06%
20 Thailand 70.101.836 0,89%
مأخذ: https://countrymeters.info/de/World - قرائت شده در 24.6.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!