پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statista
تاریخ ایجاد: 17.5.2016
 30 کشور بزرگ دنیا بر مبنای مساحت در سال 2016
# نام کشور مساحت به کیلومتر مربع
1 روسیه 17.098.242
2 کانادا 9.984.670
3 آمریکا 9.826.675
4 چین 9.596.960
5 برزیل 8.514.877
6 استرالیا 7.741.220
7 هند 3.287.263
8 آرژانتین 2.780.400
9 قزاقستان 2.724.900
10 الجزایر 2.381.741
11 جمهوری دموکراتیک کنگو 2.344.858
12 گروئنلند 2.166.086
13 عربستان سعودی 2.149.690
14 مکزیک 1.964.375
15 اندونزی 1.904.569
16 سودان 1.861.484
17 لیبی 1.759.540
18 ایران 1.648.195
19 مغولستان 1.564.116
20 پرو 1.285.216
21 چاد 1.284.000
22 نیجر 1.267.000
23 آنگولا 1.246.700
24 مالی 1.240.192
25 آفریقای جنوبی 1.219.090
26 کلمبیا 1.138.910
27 اتیوپی 1.104.300
28 بولیوی 1.098.581
29 موریتانی 1.030.700
30 مصر 1.001.450
Statista 17.5.2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!