پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: DSW-Datenreport 2015 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung vom September 2015
تاریخ ایجاد: 2015
 پر جمعیت‌ترین کشورهای دنیا - تنظیم در 2015
جمهوری خلق چین - نقریبا 18,8 % جمعیت جهان 1380 Millionen
هند 1314 Mio. (17,9 %)
ایالات متحده آمریکا 321 Mio. (4,4 %)
اندونزی 256 Mio. (3,5 %)
برزیل 205 Mio. (2,8 %)
پاکستان 199 Mio. (2,7 %)
نیجریه 182 Mio. (2,5 %)
بنگالادژ 160 Mio. (2,2 %)
روسیه 144 Mio. (2,0 %)
مکزیک 127 Mio. (1,7 %)
ژاپن 127 Mio. (1,7 %)
فیلیپین 103 Mio. (1,4 %)
اپیوپی 98 Mio. (1,3 %)
ویتنام 92 Mio. (1,2 %)
مصر 89 Mio. (1,2 %)
آلمان 81 Mio. (1,1 %)
Quelle: DSW-Datenreport 2015 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung vom September 2015
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!