پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statista
تاریخ قرائت: 9.6.2021
 جمعیت کشورهای اروپائی در 2020 و 2050
کشور
جمعیت
2020 2050
پرتغال 10,29 9,39
سوئد 10,32 12,25
چچم 10,69 10,53
یونان 10,7 9,5
بلژیک 11,51 11,93
هلند 17,4 18,14
رمانی 19,28 15,5
لهستان 37,94 34,1
اسپانیا 47,32 49,35
ایتالیا 60,29 58,13
فرانسه 67,2 70,01
آلمان 83,14 82,67
منطقه اتحادیه اروپا 342,84 344,42
EَU-27 بدون انگلستان 447,67 441,22
Quelle: Statista. - gelesen 9.6.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!