پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: لیلا کاظم
تاریخ ایجاد: 29.4.2016
 خانم لیلا کاظم مسئول این بخش از وزارت کار در عراق نتیجه تحقیقات IWF و INDP را چنین توضیح می‌دهد: 2016
تعداد مردم زیر خط فقر در عراق در 2006 یک پنجم کل جمعیت قرائت داده در 29 آوریل 2016
در آمد 2 میلیون از خانواده های عراقی 1 $ در روز --- --- ---
بیکاری از زمان قتل صدام 2003 افزایش یافته است  
تعداد کسانی که کمک دولتی دریافت میکنند 24 تا 28 یورو در ماه 171000 خانواده
سقف کمک بگیران از دولت طبق قانون 1980 28 یورو در ماه  
Quelle: Spiegel Online - Politik 2501.2006 AFP
قرائت شده در 29.4.2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!