پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: MLPD
منبع آمار: Die neuorganisation der internationalen Produktion
تاریخ ایجاد: 2003
 رشد نرخ تولد، طول عمر و بیسوادی زنان در سطح جهانی
منطقه نرخ تولد طول عمر در سالهای ٪ بیسوادی زنان بین ۱۵ و ۲۴ ساله
کشورهای اتحادیه اروپا(1) 2,6 1,8 1,5 77,3 81,4 --- ---
اروپا و آسیای مرکزی 2,9 2,5 1,6 72,2 73,5 4,o 1,7
شرق آسیا و پاسیفیک 4,1 3 2,1 65,8 70,9 14,6 3,7
جنوب آسیا 6,6 5,3 3,3 53,4 63 61,1 40,5
ایالات متحده آمریکا 3,7 1,8 2,1 77,5 80    
آ»ریکای لاتین و کاریبیک 6 4,1 2,6 67,6 73,7 11,3 5,5
شرق نزدیک و شمال آفریقا 7,2 6,2 3,4 59,4 69,4 53,6 23,5
آفریقا جنوب صحرا 6,6 6,6 5,2 49,4 47,4 56 26,7
کل جهان 4,6 3,7 2,7 64,6 68,5 30,3 18,9
1) بلژیک، آلمان، فنلاند، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لوکرامبوگ، هلند، اتریش، پرتغال و اسپانیا
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 :منبع آمار
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!