پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سایت اتحاد بین‌المللی
تاریخ قرائت: 4.4.2017
 نرخ بیکاری در 43 کشور دنیا - 2017
کشور نرخ بیکاری کشور نرخ بیکاری
سوئد 8,4 سوئیس 3,1
آمریکا 5,7 عربستان 6
چين 4,1 ترکيه 10,7
ژاپن 3,6 استراليا 6,4
بريتانيا 5,7 ھنگکنگ 3,3
کانادا 6,6 ھند 8,8
حوزه يورو 11,2 اندونزی 5,9
اتريش 4,8 مالزی 3
بلژيک 8,5 پاکستان 6,2
فرانسه 10,2 سنگاپور 1,9
آلمان 6,5 کره جنوبی 3,8
يونان 25,8 تايوان 3,8
ايتاليا 12,6 تايلند 1,1
ھلند 8,9 آرژانتين 6,9
اسپانيا 23,4 برزيل 5,3
چک 7,7 شيلی 7,7
دانمارک 5 کلمبيا 10,8
مجارستان 7,4 مکزيک 4,4
نروژ 3,7 ونزوئ 5,5
لھستان 12 مصر 12,9
روسيه 5,5 ايران 17,5
آفريقایجنوبی 24,3 ... ...
مأخذ: سایت اتحاد بین‌المللی - قرائت شده در 4.4.2017
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!