پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: روزنامه جمهوری اسلامی‌
تاریخ ایجاد: 7.4.1393

آمار تکان دهنده از تعداد معتادین جهان 1393

روزنامه جمهوری اسلامی‌ در قالب اخبار جهت اطلاع امروز شنبه خود نوشت:

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد از مرگ دویست هزار معتاد به مواد مخدر در سال 1391 خبر داد و افزود وجود 243 میلیون معتاد، ثابت ماندن شیوع جهانی مصرف مواد مخدر را نشان می‌دهد. براساس همین گزارش، در سال 1391 حدود 243 میلیون نفر، یا 5 درصد از جمعیت بین 15 تا 64 ساله جهان، مواد مخدر مصرف کرده‌اند. در همین زمان، تعداد مصرف کنندگان مشکل ساز مواد مخدر 27 میلیون، حدود 6/0 درصد از جمعیت بزرگسال جهان، یا 1 نفر در هر 200 نفر، بوده است. مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، آقای فدوتوف گفت: افزایش ناگهانی در تولید تریاک در افغانستان یک شکست را نشان می‌دهد، چرا که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان، زمین‌های زیرکشت خود را تا 36 درصد از154 هزار هکتار در سال 1391 به 209هزار هکتار در سال 1392 افزایش داده است. افغانستان با داشتن محصولی معادل 5 هزار و 500 تن حدود 80 درصد از تریاک جهان را تولید می‌کند.

7.4.1393

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!