پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_74504470/international-leid-und-tod-durch-drogen-187-000-sterben-durch-sucht.html

اعتیاد در سطح جهانی

وسعت زمینی که در افغانستان، لائوس و میامی تریاک کاشته می‌شد ۳۵۰ هزار هکتار است. افغانستان با ۲۲۴ هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش مهم‌ترین کشور تولید کننده تریاک است. به بیان دیگر ۸۰ درصد تریاک خام جهان را تولید می‌کند.

بر مبنای تخمین سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۴۶ میلیون نفر به طور غیر قانونی مواد مخدر مصرف کرده‌اند. معتاده و مریض‌های ناشی از اعتیاد ۲۷ میلیون نفرند که این تعداد مساوی جمعیت مالزیست. از این جمعیت ۱۸۷ هزار نفر بر اثر اعتیاد با مرگ زود رس زندگی را ترک کرده‌اند

منبع آمار:  

http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_74504470/international-leid-und-tod-durch-drogen-187-000-sterben-durch-sucht.html

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!