پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: htp://www.thruler.org  
تاریخ ایجاد: 20.11.2018

فقر و ثروت در جهان - 2018

80% مردم دنیا ثروتی ندارند

2% ثروتمند به اندازه نیمی از جمعیت دنیا ثروت دارند.

کل ثروت جهان 223 ترلیون دلار است

1% ثروتمندان 43% کل ثروت دنیا را در دست دارند.

 مردم جهان فقط 6% کل ثروت را در اختیار دارند.

300 ثروتمند اول دنیا به اندازه 3 میلیارد نفر ثروت دارند یعنی از کل ثروت آمریکا، هند، چین و برزیل بیشتر است.

تا 200 سال پیش کشورهای غنی فقط 3% از کشورهای فقیر ثروتمندتر بودند. در 1960 کشورهای غنی 35 برابر ثروتمندتر شدند. و امروز 80 برابر ثروتمندترهستند.

شرکت‌های بزرگ سالی 900 میلیارد دلار به علت عدم پرداخت مالیات از کشورهای فقیر بیرون میکشند.

کشورهای فقیر هر ساله 600 میلیارد دلار به عنوان بدهی وام‌های خود به کشورهای غنی پرداخت می‌کنند.

در مجموع هر سال 2 ترلیون دلار از کشورهای فقیر به کشورهای غنی سرازیر می‌شود

htp://www.thruler.org

25.11.2018

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!