پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Rote Fahne Nr. 18
تاریخ ایجاد: 2018
 داده‌هائی چند در اوضاع کنونی کشورهای امپریالیستی
موضوع سال داده‌ها سال داده‌ها
صدور سرمایه کشورهای جدید امپریالیستی در سال 2007 10,2 % کل سرمایه 2014 30,9 % کل سرمایه
صدور مستقیم سرمایه توسط کشورهای امپریالیستی جدید 2007 10,8 % کل سرمایه 2014 15,2 % کل سرمایه
در هم جوشی شرکت‌های جدید امپریالیستی با شرکت‌های خارج از خود در سال 2008 15,1 % سهم جهانی 2014 29,1 % سهم جهانی
تعداد کنسرن‌های بین‌المللی کشورهای بریکس و میست در سال 2000 32 کنسرن 2017 146 کنسرن
تعداد کنسرن‌های کسر شده اتحادیه اروپا از 500 کنسرن بین‌المللی 2017 33 کنسرن    
تعداد کنسرن‌های کسر شده امریکائی از 500 کنسرن بین‌المللی 2017 14 کنسرن    
تعداد کنسرن‌های بین‌المللی آمریکا در 500 کنسرن بزرگ بین‌المللی 2016 132 کنسرن    
تعداد کنسرن‌های بین‌المللی چین در 500 کنسرن بزرگ بین‌المللی 2016 109 کنسرن    
تعداد کنسرن‌های کسر شده ژاپونی از 500 کنسرن بین‌المللی 2017 14 کنسرن    
سهم آمریکا در تولید ناخالص جهانی 2007 25 % کل 2014 22 % کل
سهم اتحادیه اروپا در تولید ناخالص جهانی 2007 32 % کل 2014 23 % کل
سهم کشورهای جدید امپریالیستی در تولید ناخالص جهانی 2007 22 % کل 2014 32 % کل
بودجه نظامی آمریکا در سال 2016 610 میلیارد دلار 2019 715 میلیارد دلار
هزینه نظامی امروزه جهان 2018 1,74 بیلیون دلار    
مقدار ارزش بیشتر کالاهای ورودی به آمریکا نسبت به صدور کالا از آمریکا 2018 800 میلیارد دلار    
تعداد بنادری که چین در طول جاده جدید ابریشم به صورت قرارگاه‌های نظامی در اختیار دارد 2018 15 بندر    
کشورهائی که کنسرن‌های بین‌الملی آلمانی برای انها ضمانت اعتبار صدور کالا صادر کرده است 2018 154 کشور و به مبلغ 17 میلیارد یورو
مقدار سرمایه‌گذاری دولت آلمان در خدمت انحصارات بین‌المللی در ایجاد تأسیسات گاز و بخار در مصر 2018 2,7 میلیارد یورو
وضعیت فروش صنایع و فروش خارجی کشور المان 2018 3,4- % فروش صنایع و 45- % فروش خارجی
تعهد بانک‌های ترکیه در سال 2018 حدود 230 میلیارد دلار . با افت ارزش لیر قرض ترکیه در سال 2018 1400 میلیارد لیر ترکیه بیشتر شده است
مأخذ: اقتباس از داده های مجله Rote Fahne - شماره 18 - سال 2018 - صفحه 14-17
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!