پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: توپک
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 24-14- گاز طبیعی عرضه شده به بازار جهان توسط کشورهای عضو اوپک 1990 - 2016 (میلیون متار مکعب)
کشور 1990 2000 2010 2015 2016
جمع (1)226296 (1)384415 620819 (2)768848 791389
آنگولا 540 570 752 772 1919
اکوادور 100 140 241 497 530
الجزایر 51600 83119 82767 83041 93152
امارات متحده عربی 221120 38380 52308 60181 61084
گابن ... ... ... 550 551
جمهوری اسلامی ایران 24200 60240 188753 226673 226905
عراق 3980 3150 876 (2)7685 10416
عربستان سعودی(2) 33520 49810 92260 104450 110860
قطر 6300 24900 145271 (2)181444 182830
کویت 4190 9600 13533 16909 17291
لیبی 6200 5880 7855 15493 15571
نیجریه 4010 12460 41323 45148 42562
ونزوئلا 21966 27801 20769 26004 27718
1) شامل ارقام مربوط به كشور اندونزي در سالهاي 1990، 1995 و 2000 به ترتيب معادل 47580، 6330 و 68365 میلیون متر مکعب می‌باشد. لازم به ذكر است کشور اندونزی از سال 2008 از سازمان کشورهای تولید کننده نفت (اوپک) خارج شده است.
مأخذ: سازمان اوپک - جدول 14-24- سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!