پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statista
تاریخ ایجاد: 17.5.2016
 30 کشور بزرگ دنیا بر مبنای مساحت در سال 2016
مساحت به کیلومتر مربع نام کشور #
17.098.242 روسیه 1
9.984.670 کانادا 2
9.826.675 آمریکا 3
9.596.960 چین 4
8.514.877 برزیل 5
7.741.220 استرالیا 6
3.287.263 هند 7
2.780.400 آرژانتین 8
2.724.900 قزاقستان 9
2.381.741 الجزایر 10
2.344.858 جمهوری دموکراتیک کنگو 11
2.166.086 گروئنلند 12
2.149.690 عربستان سعودی 13
1.964.375 مکزیک 14
1.904.569 اندونزی 15
1.861.484 سودان 16
1.759.540 لیبی 17
1.648.195 ایران 18
1.564.116 مغولستان 19
1.285.216 پرو 20
1.284.000 چاد 21
1.267.000 نیجر 22
1.246.700 آنگولا 23
1.240.192 مالی 24
1.219.090 آفریقای جنوبی 25
1.138.910 کلمبیا 26
1.104.300 اتیوپی 27
1.098.581 بولیوی 28
1.030.700 موریتانی 29
1.001.450 مصر 30
Statista 17.5.2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!