پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سایت اسپوتنیک
تاریخ قرائت: 15.11.2018
 بخشی از سخنرانی خانم جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در اور سوریه در دانشگاه براون در آمریکا
موضوع تاریخ مقدار
تعداد آوارگان جنگ‌های آمریکا در چند ده سال اخیر 10 میلیون نفر
خرج جنگ‌های آمریکا 2001 -2019 5,9 هزار میلیارد دلار
مخارج آمریکا برای اجرای عملیات جنگی 11.9.2001 - 2018 1,7 هزار میلیارد دلار
مخارجی جنگی آمریکا اگر ادامه پیدا کند تا سال 2023 6,7 هزار میلیادر دلار خواهد بود
مأخذ: سایت اسپوتنیک - قرائت شده در 15.11.2018
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!