پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://gadgetnews.net/259747/2014
تاریخ ایجاد: 2017
 بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان 2013 - 2017
خرید مشتری‌های عمده از مجموعه فروش کشور فروشنده
افزایش
درصد جهانی
کشور فروشنده
چین مصر اسرائیل یونان کره جنوبی بنگالادژ پاکستان عمان عربستان استرالیا هند ویتنام آذربایجان الجزایر ترکیه امارات آمریکا اندونزی اردن
                18% 6,70%           7,40%       25% 34 آمریکا
12%                   35% 10%               -7,1 22 روسیه
8,60% 25%                 8,5                 27% 6,7 فرانسه
    8,70% 11% 14%                             -14% 5,8 آلمان
          19% 35%             10%           38% 5,8 چین
              14% 49%                 9,90%   37% 4,89 انگلستان
                8,3 34%         14%         12% 2,9 اسپانیا
                    49% 6,3 13%             55% 2,9 اسرائیل
                          9,90% 10% 12%       13% 2,5 ایتالیا
                                11% 15% 15% 14% 2,1 هلند
مأخذ: بزرگترین-صادر-کننده-اسلحه-http://gadgetnews.net/259747/2014
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!