پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: اسپوتنیک
تاریخ ایجاد: 7.8.2018
 پانزده کشور اول جهان با بیشترین هزینه‌های نظامی 2017
مخارج نظامی و سهم تسلیحاتی سال 2017
کشور مخارج نظامی به میلیارد دلار مخارج نظامی ٪ تولید ناخالص ملی سهم کشورها در مخارج جهانی تسلیحاتی 2017 (%)
ایالات متحده آمریکا 610,0 3,1 35%
چین 228,0 1,9 13%
عربستان سعودی 69,4 10,0 4%
روسیه 66,3 4,3 3,8%
هند 63,9 2,5 3,7%
فرانسه 57,8 2,3 3,3%
بریتانیا 47,2 1,8 2,7%
ژاپن 45,4 0,9  
آلمان 44,3 1,2 2,5%
کره جنوبی 38,2 2,6 2,3%
برزیل 29,3 1,4  
ایتالیا 29,3 1,7  
استرالیا 27,5 2,0  
کانادا 20,6 1,3  
ترکیه 18,2 2,2  
بقیه کشورها     27,8%
تمام کشورها 1395,3    
مأخذ: سایت اسپوتنیک 7.8.2018
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!