پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-armeen-der-welt
تاریخ ایجاد: 18.2.2016
 تجهیزات نظامی و بودجه 10 کشوری که تعداد سربازانش بیش از کشورهای دیگر است
کشور تعداد سرباز تانک هواپیما جنگی کلاهک اتمی ناو هواپیمابر زیردریائی بودجه نظامی (میلیارد)
چین 2300000 9150 2788 250 1 69 126€
آمریکا 1429995 8325 13683 7506 10 72 612,50€
هند 1210000 3569 1785 80 - 100 2 17 46€
روسیه 1207000 15000 3082 8484 1 63 76,60€
کره شمالی 1150000 6600 943 10 --- 78 7,50€
پاکستان 1006099 3660 924 150 --- 9 4,26 $
ترکیه 720000 3657 989 --- --- 14 18,2 $
کره جنوبی 680000 2356 1393 --- --- 14 33 $
ایران 545000 2200 310 --- --- 5 - 8 6,3 $
بیگالادژ 450000 --- 215 --- --- --- 1,33 $
قرائت شده در18.2.2016 منبع آمار: /http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-armeen-der-welt
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!