پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: JungeWelt
تاریخ ایجاد: 2016
 مقایسه قدرت نظامی روسیه با اوکرائین 2016
موضوع روسیه اوکرائین
نیروهای فعال تمام وقت 771000 154227
تانک‌های جنگی 2800 227
وسائل نقلیه زرهی 6590 400
توپخانه 5145 642
زیر دریائی اتمی 12 4
زیر دریائی با موشک هدایت شونده 47 6
رزمناو، ناوشکن و ناوچه 34 19
هواپیمای جنگی 1144 206
هلیکوپترهای جنگی 296 66
هواپیمای حمل و نقل 205 43
کلاهک هسته‌ای 1600 160
هواپیمای بدون سرنشین مسلح نامعلوم 10
بودجه دفاعی 2015 54 بیلیون £ 36,4 بیلیون £
JungeWelt 2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!