پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: statistika
تاریخ ایجاد: 2016
 بیلانس تجارت خارجی چین به میلیارد دلار - 2014-2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
102 177,52 264,34 298,13 195,69 181,51 154,9 230,31 259,02 382,95
Quelle: statistika
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!