پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statista
تاریخ ایجاد: 1.9.2019
 مهمترین کشورهای صادر کننده چوب و مقدار صادرات در سال 2017 (هزار متر مکعب)
منطقه کل جهان اروپا اقیانوسیه آمریکای شمالی آفریقا آسیا آمریکای لاتین
مقدار صادرات 138.515 71.134 30.216 21.923 7.633 4.235 3.374
مأخذ: Statista قرائت شده در 1.9.2019
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!