پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statistika
تاریخ ایجاد: 2015
 آمریکا: تقسیم کالاهای صادراتی در سال 2009
سرمایه 49%
کالاهای صنعتی 26,80%
کالاهای مصرفی 15%
محصولات کشاورزی 9,20%
مأخذ: Statistika - 2015
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!