پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Rote Fahne Nr. 48
تاریخ ایجاد: 9.6.2017
 بزرگترین کنسرن‌های رسانه‌ای. 2015
رتبه نام کنسرن کشور فروش 2015 به میلیارد €
1 Alphabet آمریکا 67.588
2 Comcast Corp آمریکا 67.156
3 The Walt Disney Company آمریکا 47.287
4 News Corp. Ltd / 21st Century Fox آمریکا 33.907
5 AT&T Entertaiment Group (Direct TV) آمریکا 31.811
6 Time Warner Unc. آمریکا 25.343
7 Viacom Inc. / CBS Corp. آمریکا 24.474
8 Sony Entertaiment ژاپن 22.917
9 Apple Inc. آمریکا 17.944
10 Altice Group هلند 17.495
11 Bertelsmann SE & Co. KGaA آلمان 17.141
12 Cox Enterprises Inc. آمریکا 16.314
13 Facebook Inc. آمریکا 16.159
14 Liberty Media / Liberty Interactive آمریکا 14.857
15 Tencent Holdings Ltd. چین 14.765
16 Dish Network Corp. آمریکا 13.582
17 Thomas Reuters Corporation آمریکا 11.004
18 Vivendi S. A. فرانسه 10.627
19 The Hearst Corporation آمریکا 9.644
20 Rogers Comm. کانادا 9.263
مأخذ: نشریه Rote Fahne - شماره 48 - 9.6.2017
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!