پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: MLPD
منبع آمار: Die neuorganisation der internationalen Produktion
تاریخ ایجاد: 2003
منوپل‌های اصلی صنعت نفت
رتبه بندی همه منوپل‌ها نام کشور درآمد 2000 سهم از بازار جهانی ارزش بورس تعداد کارکنان
1995 2000     میلیون $ آمریکا درصد میلیارد $ آمریکا  
9 1 Exxon-Mobil ایالات متحده آمریکا 210395 15 307 99600
10 6 Royal-Dutsch/Shell انگلستان/هلند 149146 10,6 212 90000
27 7 BP انگلستان/هلند 148062 10,6 195 107200
47 14 Total Fina Elf فرانسه 105870 7,5 107 123303
81/61 17 (60/51) Chevron Texaco (2) ایالات متحده آمریکا 99199 7,1 87 53621
      جمع 50,8% در مجموع 1403264,1 = 100% (1)      
1) کل درآمد 33 شرکت نفت که جزو ۵۰۰ بزرگترین منوپل‌ها هستند
2) در سال ۲۰۰۰ Chevron و Texaco ادغام شدند و در سال ۲۰۰۱ به درجه ۱۴ رسیدند. در جدول ارزش هر دو کنسرن جمع شده است.بدین وسیله آنها در سال ۲۰۰۰ در رتبه ۱۷ قرار گرفتند. ارزش بورس از Financial Times Top 500
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 1 - Seite 59 :منبع آمار
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!