پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/impressum.asp#Copyright
تاریخ ایجاد: 26.6.2014
 اتحادیه اروپا (EU) پیمان ثبات 2011-2014
نرخ سطح بدهی کشورهای عضو EU بدهی ناخالص (تثبیت شده) نسبت به ٪ تولید ناخالص داخلی ۱
گروه کشورها / کشور 2011 2012 2013 2014
بلژیک 102,2 104,1 105,1 106,7
آلمان 78,4 79,7 77,4 74,9
یونان 172 159,4 177 178,6
اسپانیا 69,5 85,4 93,7 99,3
فرانسه 85,2 89,6 92,3 95,6
ایرلند 109,3 120,2 120 107,5
ایتالیا 116,4 123,2 128,8 132,3
قبرس 65,8 79,3 102,5 108,2
لوکزامبورگ 19,2 22,1 23,4 23
مالتا 69,8 67,6 69,6 68,3
هلند 61,7 66,4 67,9 68,2
اتریش 82,2 81,6 80,8 84,2
پرتقال 111,4 126,2 129 130,2
سلوونین 46,4 53,7 70,8 80,8
Slowakei 43,3 51,9 54,6 53,5
فنلاند 48,5 52,9 55,6 59,3
ایستلند 5,9 9,5 9,9 10,4
لتلند 42,8 41,4 39,1 40,6
لیتاون 37,2 39,8 38,8 40,7
منطقه اروپا
با هم 86 89,3 91,1 92,1
جمهوری جکسلواکی 39,9 44,7 45,2 42,7
دانمارک 46,4 45,6 45 45,1
مجارستان 80,8 78,3 76,8 76,2
لهستان 54,4 54 55,9 50,4
سوئد 36,9 37,2 39,8 44,9
انگلیس 81,8 85,3 86,2 88,2
بلغارستان 15,3 17,6 18 27
رومانی 34,2 37,4 38 39,9
Kroatien 63,7 69,2 80,8 85,1
کشورهای عضوی (EU)
باهم 81 83,8 85,5 86,8
http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/impressum.asp#Copyright 26.6. 2014
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!