پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: MLPD
منبع آمار: Die neuorganisation der internationalen Produktion
تاریخ ایجاد: 2003
 تمرکز تجارت جهانی کشاورزی 2003
 سهم 3 تا 6 عدد از بزرگترین کنسرن‌های بین المللی از محصولات در تجارت کشاورزی در سطح بین المللی
محصول درصد سهم صادرات جهانی کشاورزی
گندم 85-90
ذرت 85-90
شکر 60
قهوه 85-90
برنج 70
دانه‌های کاکائو 85
چای 80
موز 70-75
چوب 90
پنبه 85-90
پسم و پوست 25
توتون 85-90
کائوچوی طبیعی 70-75
کنف و محصولات کنفی 85-90
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 327 :منبع آمار
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!