پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: دکتر خالد رستگار استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد تهران و میثم محمدی دانشجوی کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران
منبع آمار: دانشگاه تهران

مذهبی ترین و سکولارترین شهرهای ایران کدامند؟؟

شنبه, ۲۷م تیر, ۱۳۹۴

یادداشت وارده:

نتایج تحقیقی که در دانشگاه تهران، توسط دکتر خالد رستگار استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد تهران و میثم محمدی دانشجوی کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران در شماره تابستان نشریه جامعه شناسی کاربردی منتشر شده است به بررسی رابطه دینداری، سکولاریسم (آزاد اندیشی و عرف گرایی)، فردگرایی و ارزش های خانوادگی با میزان باروری در مراکز استان های کشور پرداخته است.

بر اساس این پژوهش

سکولارترین شهرهای ایران به ترتیب

شیراز، تهران، رشت و سنندج هستند

مذهبی ترین شهرهای ایران به ترتیب

زاهدان، اردبیل، کرمان و قم هستند

بیشترین تمایل به فردگرایی به ترتیب

شیراز، رشت ، تهران و مشهد

بیشترین تمایل به ارزش های خانوادگی به ترتیب

بندرعباس، سمنان، یزد و بوشهر

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!