پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي . نهاد كتابخانه‌هاي عمومي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 - 1396
 19-15- كتابخانه‌هاي عمومي، اعضا و كتاب‌هاي موجود 1375 - 1396
سال کتابخانه‌های عمومی اعضاء کتابهای موجود (هزار نسخه)
1375 1047 ---- ----
1380 1502 ---- ----
1385 1729 1080 15497
1389 2595 2078 25786
1390 2804 2571 29703
1391 2884 2254 34090
1392 3140 2517 38075
1393 3301 2455 39738
1394 3278 2266 41284
1395 3346 2378 41686
1396 3426 2493 41667
مأخذ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي . نهاد كتابخانه‌هاي عمومي - جدول 15-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!