پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: http://www.samanpl.ir
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
 تعداد کتابخانه و نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی کشور- پایان شهریور 1393
موضوع نهادی مشارکتی مستقل تعداد کل
تعداد کتابخانه‌ها 2188 964 25 3177
تعداد نسخه‌های کتاب 30344954 8744304   39089258
مأخذ: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 1393
 
 نمونه‌ای از کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی کشور
# شماره سند عنوان نویسنده اطلاعات نشر
1 1033118 کتاب ماه :کلیات خانه کتاب خانه کتاب
2 1589031 کتاب دعا    
3 201303 کتاب هفته کتاب هفته  
4 559041 کتاب کارحسابان کتاب کار  
5 586437 هنر- کتاب ماه-خرداد88   خانه کتاب
6 1246007 سه کتاب نقاشی    
7 1563815 کتاب الصلوه    
8 1564107 کتاب الصلوه    
9 1564244 کتاب النحو --  
10 64610 کتاب القواعد    
11 313123 کارتون کتاب مسابقه بین المللی کتاب کتاب نشر 1390 تهران
12 428137 کتاب    
13 951795 کتاب جگن    
14 961496 کتاب طوس    
15 1521803 کتاب صبح    
16 1522099 کتاب سال    
17 1595240 کتاب الامثله    
18 2049220 کتاب رشد    
19 2114468 کتاب ارشدالکترونیک1    
20 2368447 دنیا کتاب    
مأخذ: http://www.samanpl.ir/LSearch/LSearch - http://www.samanpl.ir/
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!