پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: گردانندگان سایت
منبع آمار: http://www.samanpl.ir
تاریخ ایجاد: 1397
 نمونه‌ای از کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی کشور 1397
اطلاعات نشر نویسنده عنوان شماره سند #
خانه کتاب خانه کتاب کتاب ماه :کلیات 1033118 1
    کتاب دعا 1589031 2
  کتاب هفته کتاب هفته 201303 3
  کتاب کار کتاب کارحسابان 559041 4
خانه کتاب   هنر- کتاب ماه-خرداد88 586437 5
    سه کتاب نقاشی 1246007 6
    کتاب الصلوه 1563815 7
    کتاب الصلوه 1564107 8
  -- کتاب النحو 1564244 9
    کتاب القواعد 64610 10
کتاب نشر 1390 تهران مسابقه بین المللی کتاب کارتون کتاب 313123 11
    کتاب 428137 12
    کتاب جگن 951795 13
    کتاب طوس 961496 14
    کتاب صبح 1521803 15
    کتاب سال 1522099 16
    کتاب الامثله 1595240 17
    کتاب رشد 2049220 18
    کتاب ارشدالکترونیک1 2114468 19
    دنیا کتاب 2368447 20
مأخذ: http://www.samanpl.ir/LSearch/LSearch - http://www.samanpl.ir/
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!