پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396

گزیده اطلاعات فرهنگ و گردشگری 1396

گزیده اطلاعات در سال 1396 بیشترین میزان تولید برنامههاي رادیویی درون مرزي به فرهنگی با بیش از 57 هزار ساعت و کمترین میزان برنامههاي دفاع مقدس با حدود 4 هزار ساعت اختصاص دارد، همچنین در سال مذکور بیشترین و کمترین میزان تولید برنامههاي تلویزیونی درون مرزي به ترتیب به موضوعات اجتماعی و دفاع مقدس تعلق دارد.

تعداد تماشاگران فیلمهاي سینمایی در 539 سالن سینماي فعال کشور در سال 1396 ،بیش از 22 میلیون نفر بوده که نسبت به سال قبل 10 درصد کاهش داشته است.

تعداد عنوان مطبوعات منتشر شده در تهران و سایر شهرهاي کشوردر سال 1396 به ترتیب 3150 و 3132 عنوان بودهکه نسبت به سال 1395 به ترتیب 5 و 4 درصد افزایش یافته است. همچنین دوره زمانی انتشار 327 عنوان از مطبوعات مذکور روزانه و 1188 عنوان هفتگی بوده است.

در سال 1396 تعداد کتابخانههاي عمومی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 3426 باب بوده که نسبت به سال 1395 ،2,3 درصد افزایش یافته است.

در سال 1396 بیش از 99 هزار عنوان کتاب با شمار حدود 144 هزار نسخه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 11,0 و 1,0 درصد افزایش داشته است.

در سال 1396 بیشترین بازدیدکنندگان از موزه متعلق به کاخ سعدآباد تهران بوده که 33,7 درصد از کل بازدیدکنندگان از موزه را به خود اختصاص داده، همچنین در همین سال حافظیه شیراز با رقم 11,8 درصد از کل بازدیدکنندگان از بناهاي تاریخی، بیشترین تعداد بازدید کننده را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال 1396 تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 5 میلیون و 113 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1395 ،4,1 درصد افزایش داشته است.

درسال 1396 ،تعداد زائران حج تمتع و عتبات عالیات به ترتیب 79و 57 هزار نفر بوده است.

سالنامه اماری کشور 1396

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!