پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش - مركز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 - 1396
 17-6- دانش آموزان و كاركنان آموزشی، دفتری و اداری وزارت آموزش و پرورش برحسب استان: سال تحصیلی 1393-1397
#
استان
دانش آموز(1) کارکنان آموزشی، دفتریی و اداری(1)
جمع پسر دختر آموزشی دفتری و اداری
1 کل کشور 1394-1395 12440776 6413552 6027224 597900 221238
2 آذربایجان شرقی 590070 308113 281957 28838 10400
3 آذربایجان غربی 533217 282366 250851 23450 7899
4 اردبیل 200090 104112 95978 12208 4220
5 اصفهان 751806 380596 371210 33949 13353
6 البرز 386121 197507 188614 14145 5306
7 ایلام 92550 47782 44768 7523 2047
8 بوشهر 174972 89924 85048 8538 3314
9 تهران 1841827 936795 905032 66110 26040
10 چهار محال بختیاری 157931 80605 77326 10041 3222
11 خراسان جنوبی 137607 70505 67102 8804 3177
12 خراسان رضوی 1078601 555277 523324 52395 20105
13 خراسان شمالی 153154 79233 73921 9178 3450
14 خوزستان 850669 443055 407614 38912 14474
15 زنجان 158390 82833 75557 8960 3404
16 سمنان 102170 52057 50113 5100 1737
17 سیستان و بلوچستان 561572 301620 259952 23269 8175
18 فارس 743103 378572 364531 39078 15187
19 قزوین 192665 99840 92825 8910 3554
20 قم 206183 104519 101664 8402 3575
21 کردستان 240783 126677 114106 15592 5525
22 کرمان 505414 257760 247654 26731 10230
23 کرمانشاه 295167 155169 139998 17179 6048
24 کهگیلویه و بویراحمدی 128702 66464 62238 8939 3039
25 گلستان 295382 153030 142352 12554 4876
26 گیلان 352721 179265 173456 18869 6334
27 لرستان 288186 150375 137811 17336 5984
28 مازندران 460034 233176 226858 26429 8608
29 مرکزی 212396 109096 103300 8408 3685
30 هرمزگان 307049 158359 148690 14651 5630
31 همدان 256862 134401 122461 14462 5260
32 یزد 185382 94469 90913 7940 3370
33 کل کشور 1395-1396 12949167 6656716 6292451 554971 221216
34 کل کشور 1396-1397 13310268 6839450 6470818 542997 221780
1- آمار دوره های استثنایی، پیش دبستانی و بزرگسال را شامل نمی شود.
مأخذ- وزارت آموزش و پرورش - مركز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 6-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!