پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سایت رجانیوز
تاریخ قرائت: 17.1.2017
 تعداد دانشجو، رشته‌های موجود و درصد دانشجویان رشته‌های مختلف در کشور
منبع اطلاعات رشته تحصیلی تعداد موضوع ٪ از کل
رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در رشته کاردانی، کارشناسی، ارشد و درکتری در ۲۵۰ مؤسسه 4400000 دانشجو  
دکتر عامری رٓیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم
در رشته کاردانی 1000000 دانشجو 23
در رشته کارشناسی 2800000 دانشجو 66
در رشته کارشناسی ارشد 410000 دانشجو 10
در رشته دانشجوی دکتری تخصصی 40000 دانشجو 9
دکتر عامری نتیجه می‌گیرد که:
علوم انسانی 1970000 دانشجوی  46
رشته‌های هنر     5,4
رشته‌های فنی مهندسی   دانشجوی رشته‌های فنی مهندسی 33,4
کشاورزی و دامپزشکی   دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی 6,3
علوم پزشکی   دانشجوی علوم پزشکی 1,3
دکترعامری درباره سهم زیرنظامها از تعداد دانشجویان، گفت:
دولتی وزارت علوم     1,5
دانشگاه پیام نور     25
دانشگاه آزاد اسلامی     36
دانشگاه جامع علوم کاربردی     10
مؤسسات غیر دولتی غیر انتفاعی     9,2
دستگاه‌های اجرائی     7
دانشگاه فنی و حرفه‌ای     3,5
استان تهران با 710000 دانشجو 16,6
استان اصفهان با 310000 دانشجو 7,25
استان خراسان رضوی با 260000 دانشجو 6,1
خراسان شمالی با 42000 دانشجو 0,9
دکترعامری درباره میانگین پوشش دانشجویی در استانها، خاطرنشان کرد:
میانگین پوشش به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵ هزار و ۵۰۰ دانشجو در استان داریم، در برخی استانها این پوشش بیشتر است و بالاترین پوشش مربوط به استان سمنان است که در این استان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۵ هزار دانشجو دارد. 
هم اکنون ۶۲ هزار استاد فعال و تمام وقت در موسسات آموزش عالی کشور به استثنای استادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال فعالیت هستند و مدرسان دانشگاه علمی کاربردی نقش همان هیأت علمی ها را دارند. 
  230000 دانشجوی رشته حسابداری  
  170000 دانشجوی رشته حقوق  
  100000 دانشجوی کمپیوتر (نرم افزار)  
  80000 دانشجوی مهندسی کمپیوتر  
  70000 دانشجوی مدیریت بازرگانی  
  63000 دانشجوی مدیریت دولتی  
  62000 دانشجوی مهندسی عمران  
  60000 دانشجوی روان شناسی  
مأخذ آمار: سایت رجانیوز - قرائت شده در 17.1.2017 - 28 دی 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!