پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: مسئول سایت
فهرست برخی از عوامل مرگ و میر ایرانی‌ها 20.12.2014
# عامل مرگ میزان مرگ و میر منبع ارائه دهنده آمار
1 بیماری‌های قلبی 136 هزار نفر در سال معاون بهداشت وزیر بهداشت
2 چاقی و فشارخون بالا 83 هزار نفر در سال معاون بهداشت وزیر بهداشت
3 سرطان 30 هزار نفر در سال نایب رییس انجمن سرطان ایران
4 تصادفات 18 هزار نفر در سال سازمان پزشکی قانونی
5 دخانیات 11 هزار نفر در سال دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت
6 خودکشی 4 هزار نفر (سال ۹۲) سازمان پزشکی قانونی
7 اعتیاد 3 هزار نفر در سال سازمان پزشکی قانونی
8 غرق شدگی 1063 نفر (سال ۹۲) سازمان پزشکی قانونی
9 گاز گرفتگی 828 نفر (سال ۹۲) سازمان پزشکی قانونی
10 سوختگی 1939 نفر (سال۹۲) سازمان پزشکی قانونی
11 قتل با سلاح سرد 799 نفر (سال ۹۱) سازمان پزشکی قانونی
12 برق گرفتگی 750 نفر (سال۹۲) سازمان پزشکی قانونی
13 زایمان 291 مادر (سال۹۲) سازمان پزشکی قانونی
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!