پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: BBC فارسی
تاریخ ایجاد: 1.11.2016
 تعداد خانواده در ایران و دسترسی آن‌ها به رسانه‌های جمعی 2016
موضوع تعداد خانواده درصد
خانواده در ایران 24300000 100
خانواده‌های دارای رادیو 21440000 88,23
خانواده‌هائی که به تلویزیون دسترسی دارند 24057000 99
خانواده‌های شهری دارای ماهواره 5530000 22,75
خانواده‌های دارای کمپیوتر 13900000 57,4
خانواده‌های روستائی دارای ماهواره 170000 0,7
خانواده‌های دارای اینترنت 13500000 55,55
خانواده‌های که اینترنت ندارند 8000000 33
خانواده‌هائی که کمپیوتر ندارند 10326000 42,49
خانواده‌هائی که دسترسی به تلویزیون ندارند 124000 0,51
در سال 1389 که کل خانوارهای ایرانی بیشتر از 20 میلیون بود، 19 میلیون و 500 هزار خانوار (96 درصد) تلفن داشتند و این سهم در سال گذشته که خانوارهای ایرانی به بیش از 24 میلیون رسیده تعداد دارندگان تلفن به 23 میلیون و 970 هزار خانوار (حدود 99 درصد) رسیده است. در این میان دسترسی خانوارها به رایانه در سال 1389 تنها حدود 35 درصد بود یعنی هفت میلیون و 146 هزار خانوار به رایانه دسترسی داشتند که این رقم در سال گذشته تقریبا دو برابر شده و به 13 میلیون و 938 خانوار رسیده است یعنی بیشتر از 57 درصد خانوارهای ایرانی به رایانه دسترسی دارند. به تعبیر دقیق تر در سال 1389 کمی بیش از 18 میلیون ایرانی از رایانه استفاده می‌کردند که این رقم در سال گذشته به حدود ۳۰ میلیون نفر رسیده است. در سال 1389 تنها چهار میلیون و 336 هزار خانوار ایرانی یعنی بیش از 21 درصد به اینترنت دسترسی داشتند که این رقم در سال گذشته سه برابر شده است و به 8 میلیون و 479 خانوار رسیده است یعنی بیشتر از 55 درصد ایرانیان به اینترنت دسترسی دارند. تعداد کاربران اینترنت در سال گذشته 32 میلیون و 800 هزار نفر اعلام شده است در حالی که جمعیت کاربران اینترنت در ایران در سال 1389 حدود 11 میلیون نفر بود. با این حال هنوز بیش از نیمی از ایرانیان از دسترسی به اینترنت محرومند. در آمارهای تازه، 21 میلیون ایرانی گفته‌اند که حداقل یک بار در روز از اینترنت استفاده می‌کنند و چهار میلیون و 400 هزار نفر نیز گفته‌اند که حداقل یک بار در هفته از اینترنت استفاده می‌کنند. البته بیشتر از شش میلیون نفر نیز میزان استفاده خود را اعلام نکرده‌اند...... از مجموع 79 میلیون جمعیت ایران در سال گذشته، 72 میلیون و 400 هزار نفر افراد بالای شش سال هستند که 50 میلیون و 400 هزار نفر آنها مالک خط تلفن همراه هستند. از میان آنها 38 میلیون و 500 هزار نفر در شهرها و 11 میلیون و 900 هزار نفر در روستاها زندگی می‌کنند. کاربران تلفن همراه در ایران البته بیشتر از این رقم است. به گونه‌ای که بنابر آمار ۵۶ میلیون و 500 هزار نفر کاربر تلفن همراه هستتند. مقایسه آماری نشان می‌دهد که کاربران تلفن همراه در سال 1389 بیش از 38 میلیون نفر بوده است که این رقم در سال گذشته به بیش از ۵۶ میلیون نفر افزایش یافته است. بنابر آمار، بیشتر از 15 میلیون ایرانی بالای شش سال از تلفن همراه استفاده نمی کنند و ۷۰۰ هزار نفر گفته‌اند که هنوز به سن مناسب برای استفاده از تلفن همراه نرسیده‌اند، علاوه بر این بیشتر از هشت میلیون نفر به دلیل "ممانعت والدین" از این وسیله ارتباطی استفاده نمی‌کنند. دلایل دیگر عدم استفاده از این وسیله، عدم نیاز، بالا بودن قیمت تلفن همراه و هزینه‌های خدماتی آن بوده است.
مأخذ: BBC فارسی 1 نوامبر 2016 - اطلاعات از مرکز آمار ایران 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!