جدول (4): شاخص قيمت توليد كننده بر حسب فصل و سال و درصد تغيير سالانه آن، کل کشور (100=1390)
    دوره زماني بهار تابستان پاییز زمستان متوسط سال درصد تغيير سالانه
    1390...........................   98,7 101,3 104,6 100 -
    1391........................... 113,1 120 136 145,9 128,7 28,7
    1392........................... 159,1 163,9 168,4 168,1 164,9 28,1
    1393........................... 184,7 189,8 193,2 192,9 190,2 15,4
    1394........................... 195,5 197,7 197,8 199,4 197,6 3,9
    1395........................... 202,7 206,7 213,7 214,6 209,4 6
    1396........................... 222,4 228,9 242,7 247,9 235,5 12,5
    1397........................... 278,1 319,7 379 412,2 347,2 47,5
    1398........................... 471,4 477,5        
    مأخذ: درگاه ملی آمار - قیمت تولید کننده - قرائت  24.5.2021 

 

مقدار انتشار co2 در جهان   -   میلیون تن
1960    9.335
1970    14.827
1980   19.370
2010    33.139
2017   35.696
2018   36.420
2019   36.441
Quell: Statista

 

 

نابودی جنگل‌ها

در سال گذشته حدود  42000 Km2  از پوشش گیاهی جهان کاسته شده است. تأثیر آن مساوی است با انتشار گاز دی اکسید کربن 575  میلیون خودرو در عرض یک سال. مساحت نابودی جنگل‌ها در برزیل: 1700000 هکتار بوده است. فقط در  ماداگاسگار در سال گذشته 120000 هکتار از جنگلها نابود شده‌اند.

رادیو زمانه

 

بیکاری در جهان

بالاترین درصد بیکاری در مناطق مختلف جهان به میلیون نفر: شرق آسیا: 39,4 -  کشورهای صنعتی: 30,4 – آمریکای لاتین و کاریبیک: 26,4 – آفریقا: 25,8 -  شما، جنوب و غرب اروپا: 15,4 – جنوب شرقی آسی و پاسیفیک: 11,6 – آمریکای شمالی: 7,9 – آسیای مرکزی و غربی: 7,5 – اروپای شرقی: 6,7 – جهان عرب:  4,9

تنظیم از مدیر سایت

 

جمعیت جهان

جمعیت جهان در سال 2021 نسبت به سال پیش رشد داشته و به  7.897.294.813 میلیون نفر بالغ گشته است. که از این تعداد 3.984.621.101 نفر مرد و 3.912.673.712 نفر زن هستند. متولدین در 2021: 75.264.000 نفر و  مرگ: 29.465.180  نفر و رشد جمعیت در یک سال: از 24.6.2021 به 26.239.820  نفر  

Weltbevölkerung

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!