پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سایت آفتاب نیوز
تاریخ ایجاد: 10.5.2017

مقام ایران در داشتن تعداد زندانی در بین کشورهای دیگر در سال 2012

 

 

منبع آمار: سایت آفتاب نیوز

قرائت شده در: 10.5.2017

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!