پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان بهزیستی کشور. مرکز نوسازی، ارتباطات و تحول اداری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 16-1- مراکز دولتی و غیردولتی تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و افراد خدمت گیرنده 1390-1396
سال
نگهداری کودکان بی سرپرست آسیب‌های اجتماعی(1) مهد کودک
تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مهد تعداد کودکان
1390 497 21933 808 929395 14361 618378
1396 652 26285 1299 629237 14784 612429
1- شامل فعالیت واحدهای بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی، خانه سلامت، ساماندهی کودکان خیابانی، مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی، مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق، مهمانسرای سلامت کودك و طرح تلفن کودك میباشد که در سال 1390 شامل اطلاعات پایگاه خدمات اجتماعی، اسکان موقت، خدمات سیار اورژانس اجتماعی و خط تلفن اورژانس اجتماعی، حمایت از مبتلایان به اختلال هویت جنسی نیز میباشد. همچنین اطلاعات غیر دولتی است.
مأخذ: سازمان بهزیستی کشور. مرکز نوسازی، ارتباطات و تحول اداری - جدول 1-16- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!