پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 15-7- مواد مخدر و روانگردان کشف شده به تفکیک سازمان کاشف 1390-1396 (کیلوگرم)
سال جمع نیروی انتظامی وزارت اطلاعات سایر دستگاه‌های اجرائی(1)
1380 140134 116411 17349 6374
1390 493902 431795 51685 10422
1395 710443 632170 51722 26551
1396 808632 712872 77221 18539
1 (شامل نیروي مقاومت بسیج، گمرك جمهوري اسلامی ایران، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوري اسلامی ایران و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.
مأخذ- ریاست جمهوري - دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر جدول 7-15- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!