پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.dinu.ir/2019
تاریخ ایجاد: 2020
 درصد خودکشی در چند کشور جهان نسبت به صدهزار نفر در سال 2019
رتبه کشور درصد نسبت به ۱۰۰ هزار نفر
1 لیتوانی 31,9
2 روسیه 31
3 گینه 29,2
4 کره جنوبی 26,9
5 بلاروس 26,2
6 سورینام در آمریکای جنوبی 22,8
7 قزاقستان 22,5
8 اوکرائین 22,4
9 لسوتو 21,2
10 لاتویا 21,2
11 بلژیک 20,7
12 مجارستان 19,1
142 ایران 4,1
176 آنتیگو و باربودا 0,5
مأخذ: http://www.dinu.ir/2019 - تاریخ قرائت 22.5.2020
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!