پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 15-7- مواد مخدر و روانگردان کشف شده به تفکیک سازمان کاشف (کیلو گرم)
سال جمع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات سایر دستگاه‌های اجرائی(1)
1375 191838 163855 23235 4748
1380 140134 116411 17349 6374
1385 424557 354924 64279 5354
1390 493902 431795 51685 10422
1393 555131 489921 54866 10344
1394 620267 548558 53963 17746
1395 710443 632170 51722 26551
1) شامل نیروی مقاومت بسیج گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و دادگاه نانقلاب اسلامی می‌باشد.
مأخذ: ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر - جدول 7-15- سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!