پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مأخذ: http://www.zendegany.com/smoking-statistics/56-smoking.htm
تاریخ ایجاد: 2016
 مطالبی در مورد مصرف سیگار در ایران و جهان 2016
تعداد افراد سیگاری در جهان در ایران مرد زن
تعداد افراد سیگاری 1300000000 15000000 700000000 300000000  
درصد سیگاریها به لحاظ جنسیت          
مرگ در اثر سیگار - سالانه 6000000        
مصرف روزانه نخ سیگار 15000000000        
در سال 1996 حدود ۲۰٪ از کلاً زباله‌های تولید شده در آمریکا مربوط به ته سیگار بوده است.
افزایش زنان سیگاری در 2005       20%  
هزینه مصرف سیگار در سال   $ 3200000000      
مصرف روزانه نخ سیگار   65000000      
مأخذ: http://www.zendegany.com/smoking-statistics/56-smoking.htm
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!