پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مجله‌ مهاجرت
تاریخ ایجاد: 10.6.2021
 آمار پراکندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور 1399
کشور تعداد درصد
آمریکا 1905813 47
اروپا 1184552 29
عربی و آفریقا 557786 14
آسیا و اقیانوسیه 389107 10
مجموع 4037258 100%
مأخذ: مجله‌ مهاجرت - قرائت شده در 10.6.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!